24/7 Zákaznícku podporu
€ EUR
 • € EUR
 • £ GBP
 • $ CAD
 • $ AUD
 • ZAR
 • SEK
 • DKK
 • NOK
 • RUB

Bonusová politika Uložte si túto stránku

Číslo verzie 1.20, naposledy aktualizované 22/06/2017

CasinoRedKings Pravidlá Bonusu

Tieto Pravidlá bonusu sú nedeliteľnou súčasťou Podmienok a ustanovení používania a preto vstupujú do platnosti s Podmienkami a ustanoveniami používania. Pre Pravidlá bonusu platia všetky všeobecné podmienky Podmienok a ustanovení používania s výnimkou prípadov, kde sú výslovne vylúčené.

Tieto Pravidlá bonusu sú napísané v angličtine. V prípade prekladu týchto Pravidiel bonusu do iného jazyka je rozhodujúce anglické znenie.

Všeobecné Podmienky

 1. Ak vám je kedykoľvek po prečítaní týchto pravidiel niečo nejasné alebo chcete byť blokovaní od prijímania našich bonusov a/alebo chcete odobrať akékoľvek bonusy zo svojho konta, kontaktujte naše oddelenie zákazníckej podpory predtým, ako začnete hrať.
 2. Ak sa vo vašom hráčskom konte automaticky nezobrazí bonus, ktorý ste sa pokúsili prevziať, pred uskutočnením akýchkoľvek stávok kontaktujte náš tím zákazníckej podpory a bonus vám bude pripísaný na konto.
 3. Vyhradzujeme si právo zrušiť z výberu peňazí akúkoľvek sumu presahujúcu alebo/a zahŕňajúcu pôvodný vklad hráča, ak nebola splnená stávková požiadavka alebo ak hráč požiadal o odobratie bonusu predtým, ako boli splnené stávkové požiadavky.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak v ponuke promoakcie, bonusy sú dostupné len pre hráčov, ktorí uskutočnili minimálne jeden úspešný vklad na svoje konto.
 5. V prípade, že v dôsledku nesprávnej technickej konfigurácie alebo akéhokoľvek druhu zlyhania sa na vaše konto udelí nesprávny počet roztočení zdarma alebo nesprávne pridaný bonus, vyhradzujeme si právo na nápravu tejto situácie odstránením všetkých prijatých výhier a opätovným pridaním odmeny so správnou konfiguráciou.
 6. Používateľ si nesmie v systéme zaregistrovať viac než jedno konto. To znamená, že na každú osobu, domácnosť, rodinu, adresu domácnosti, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty, konto elektronickej peňaženky alebo zdieľané počítačové prostredie (napríklad: knižnica, pracovisko, spolok, univerzita alebo škola) je povolené zaregistrovať len jedno konto. Akýkoľvek pokus o podvedenie prevádzkovateľa zaregistrovaním viacerých kont s cieľom získať bonusové peniaze sa bude považovať za zneužitie bonusu a bude mať za následok zablokovanie konta alebo kont a odobratie finančných prostriedkov.
 7. Pri uskutočňovaní stávok na stavenie akéhokoľvek vkladového bonusu/ponuky (zdarma alebo vklad) je maximálna povolená stávka 5 (napr. 5 EUR, 5 GBP) alebo 10 % hodnoty bonusu (platí nižšia hodnota), no ak ste vklad uskutočnili pomocou služby Neteller alebo Skrill, maximálna stávka je 1 (napr. 1 EUR, 1 GBP).
 8. Jednotlivé promoakcie môžu mať ďalšie podmienky a ustanovenia, ktoré môžu nahradiť alebo rozšíriť tu uvedené podmienky a ustanovenia. Pred účasťou na určitom bonuse si dôkladne prečítajte všetky podmienky a ustanovenia spojené s daným bonusom. V prípade konfliktu medzi podmienkami a ustanoveniami jednotlivých promoakcií a Pravidlami bonusu platia podmienky jednotlivých promoakcií.
 9. Bez ohľadu na menu uvedenú alebo zobrazenú v sumách bonusu vám bude bonus vždy pripísaný v súlade s menou, na ktorú je nakonfigurované vaše konto.
 10. V súlade so zásadami ochrany osobných údajov vám pravidelne odosielame propagačné e-maily s ponukami bonusu. Nárok na bonus máte len v prípade, že ste dostali e-mail priamo od nás. Odber promoakcií môžete zrušiť kontaktovaním zákazníckej podpory. Ak zistíme, že konkrétny zákazník nedostal určitú promoakciu ako zamýšľaný výlučný cielený príjemca, ktorému bola táto promoakcia odoslaná, neuznáme žiadne požiadavky o vyplatenie od daného zákazníka, a to ani v prípade, že splní stávkové kritériá.
 11. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť promoakcie alebo ponuky bonusu akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho upozornenia. Žiadne takéto zrušenie nebude mať vplyv na už vykúpené odmeny.
 12. Všetky ponuky, ktoré sa vám zobrazujú v časti Denné ponuky, sú pre vás dostupné z dôvodu aktuálneho stavu vášho konta. Ponuky sa môžu stať nedostupnými pred uplynutím časového limitu z dôvodu zmien v rámci konta spôsobených uskutočnenými transakciami.
 13. Pokiaľ nie je stanovené inak, minimálny vklad kvalifikujúci na akýkoľvek vkladový bonus je 20 € alebo ekvivalentná hodnota v ľubovoľnej inej mene.
 14. Pokiaľ nie je uvedené inak, ak bol posledný bonus poskytnutý hráčovi bonusom zdarma, na získanie nároku na použitie akýchkoľvek ďalších bonusov zdarma musí daný hráč najskôr uskutočniť vklad, a to aj v prípade, že boli hráčovi tieto ďalšie bonusy ponúknuté. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok zablokovanie prístupu k budúcim bonusom a/alebo odobratie všetkých výhier, ktoré mohli byť výsledkom použitia akéhokoľvek bonusu zdarma.
 15. Ak získate výhry peňazí zdarma (bonus bez vkladu/bonus za odporučenie priateľa/bonus pri registrácii atď.) alebo roztočení zdarma, maximálna možná suma výhry alebo výberu z týchto peňazí je 100 €alebo dvojnásobok sumy bonusu, pokiaľ nie je uvedené inak. Uplatňuje sa vyššia z týchto dvoch súm. Všetky výhry vyššie ako uplatnená suma vrátane výhier následne vyhratých z týchto peňazí, a to aj po uskutočnení akéhokoľvek vkladu, budú odobraté z vášho konta. Navyše žiadne výhry získané v spojení s akýmkoľvek bonusom zdarma nemožno vybrať dovtedy, kým nie sú splnené stávkové požiadavky.
 16. Bonus (vrátane bonusu pripísaného z bonusu roztočení zdarma) sa tiež považuje za bonus zdarma, ak je váš zostatok skutočných peňazí v čase pripísania bonusu nižší ako váš najnovší vklad.
 17. Každý bonus, ktorý vykúpite, podlieha týmto Pravidlám bonusu.
 18. Na získanie bonusu „za odporučenie priateľa“ je potrebné, aby odporúčajúca osoba uskutočnila vklad v priebehu posledných 7 dní.
 19. Týmto nám dávate svoj súhlas na použitie vášho krstného mena a/alebo mena používateľa a krajiny v ľubovoľnom oznámení o výsledkoch promoakcie.
 20. Bonusy vydané v Kasíne sú vyhradené na hranie v tomto produkte a nemožno ich použiť na hranie v žiadnom inom produkte (napríklad stávkovanie alebo poker), ktorý ponúkame. Navyše hranie v ľubovoľných iných produktoch ako Kasíno sa nebude započítavať do bonusových stávkových požiadaviek.
 21. Vykupovanie VIP bodov na hotovosť je dostupné len pre používateľov, ktorí uskutočnili minimálne jeden úspešný vklad na svoje hráčske konto.
 22. Zámena VIP bodov za hotovosť je k dispozícii len pre zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali pred 19. 03. 2017.
 23. Pri každom uskutočnení stávky v CasinoRedKings získate VIP body. Nazbierané VIP body môžete vykúpiť na okamžité peniaze na svoje hráčske konto v skutočných peniazoch. Ak neuskutočníte stávku s peniazmi z vášho zostatku v skutočných peniazoch počas nepretržitého obdobia tridsiatich (30) dní, sme oprávnení odobrať všetky VIP body z vášho hráčskeho konta.
 24. Zákazníci z Ukrajiny, Bieloruska, Lotyšska, Ruska a Litvy nemajú povolené prevziať si žiadne vkladové ponuky/ponuky peňazí zdarma/bonus za registráciu/bonus za odporučenie priateľa ani žiadny iný typ ponuky, ktoré možno považovať za ponuku zdarma
 25. Ak dostanete roztočenia zdarma v spojení s vkladovou ponukou, tieto roztočenia zdarma musíte odohrať pred hraním so svojím vkladom. Nedodržanie týchto pravidiel môže mať za následok odobranie všetkých výhier.
 26. V prípade zistenia porušenia pravidiel bonusu z vašej strany budú anulované všetky získané VIP body a všetky výhry z týchto VIP bodov. Ak sa vám ich podarilo využiť, využitá hodnota sa manuálne odstráni.
 27. Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek ponuky bonusu bez vkladu alebo roztočení zdarma bez vkladu budú udelené len hráčom, ktorí overia svoju e-mailovú adresu. V prípade mylného udelenia ponúk bonusu bez vkladu alebo roztočení zdarma bez vkladu hráčom, ktorí neoverili svoj e-mail, si vyhradzujeme právo odstrániť všetky súvisiace výhry.
 28. Hráči majú povolené hrať v ľubovoľnej hre, keď majú nejaký aktívny bonus. V určitých hrách nie sú prostriedky bonusového zostatku k dispozícii na hranie a pri otvorení týchto hier sa vám zobrazí len váš zostatok v skutočných peniazoch.
 29. Stávkové Požiadavky

 30. Bonusové stávkové požiadavky sa zobrazujú ako body na vykúpenie v bonusovej stránke v sekcii osobných údajov.
 31. Pokiaľ nie je uvedené inak, pri akomkoľvek bonuse získanom s vkladom je pred požiadaním o výber peňazí nutné staviť tridsaťnásobok (30) sumy bonusu. Pri bonuse, ktorý je bonusom bez vkladu, je pred požiadaním o výber peňazí nutné staviť šesťdesiatnásobok (60) sumy bonusu.
  Napríklad: ak dostanete bonus 100 € na akýkoľvek vklad, pred požiadaním o výber peňazí musíte staviť túto sumu aspoň 30-krát (3 000 €). Ak dostanete bonus 50 € s akýmkoľvek vkladom, pred požiadaním o výber peňazí musíte staviť minimálne 30-násobok sumy bonusu 50 € (1 500 €).
 32. Na naše bonusy uplatňujeme 3 rôzne typy stávkovania. Pokiaľ nie je uvedené inak, pre bonus platia podmienky štandardného stávkovania. Hry zahrnuté v nižšie uvedených skupinách stávkovania sa započítavajú do stávkových požiadaviek bonusu:
  1. Podmienky štandardného stávkovania: stávky uskutočnené v ľubovoľnej hre okrem hracích automatov a hier Scratch sa nezapočítavajú do stávkových požiadaviek.: stávky uskutočnené v ľubovoľnej hre okrem hracích automatov a hier Scratch sa nezapočítavajú do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a stávky Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%.
  2. Zmiešané stávkovanie: 10% zo stávok uskutočnených v iných hrách ako hracích automatoch alebo hrách Scratch sa započítava do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a stávky Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%.
  3. Špeciálne zmiešané stávkovanie: 50% zo stávok uskutočnených v iných hrách ako hracích automatoch a hrách Scratch sa započítava do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a hry Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%. Špeciálne zmiešané stávkovanie je dostupné len pri špeciálnych príležitostiach a pre hráčov s určitým postavením.
 33. Pri pridaní bonusu na vaše konto sa požadovaná hodnota stávkovania prepočíta na bonusové body na vykúpenie. V tabuľke nižšie sú uvedené hodnoty, ktoré musí hráč staviť v jednotlivých menách na získanie jedného bonusového bodu.

  1 Bod
  EUR1.00
  GBP1.00
  USD1.00
  CAD1.00
  AUD1.00
  DKK10.00
  SEK10.00
  NOK10.00
  ZAR10.00
  RUB70.0
 34. Stávkovanie sa započítava len pre jeden bonus podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Ak existujú bonusy obmedzené na konkrétnu hru alebo hry, pri hraní danej konkrétnej hry sa stávkovanie bude uplatňovať najprv pre tieto bonusy.
  2. Ak sú aktívne viaceré bonusy s rôznymi podmienkami stávkovania, stávkovanie sa bude uplatňovať pre príslušný bonus, ktorý je prvý v poradí podľa dátumov.
  3. Ak existujú dva aktívne bonusy s rovnakými podmienkami, stávkovanie sa bude uplatňovať na bonusy v poradí podľa dátumov.
  4. Upozorňujeme, že vždy budete najskôr stávkovať svoje finančné prostriedky v skutočných peniazoch a až po ich úplnom stavení začnete stávkovať svoj bonusový zostatok.
 35. Ak sa bonus neminie (splnením stávkových požiadaviek alebo prehratím) do 30 dní, bonus alebo zostávajúca suma bonusu sa zruší spolu so všetkými výhrami na danom konte.
 36. Pokiaľ nie je uvedené inak, na splnenie stávkových požiadaviek na bonusy zdarma (bonus bez vkladu, odporučenie priateľa) máte maximálne 24 hodín. Po uplynutí tohto obdobia sa bonus a akékoľvek výhry odstránia. Na využitie roztočení zdarma máte 24 hodín od momentu ich pridania na vaše konto. Po uplynutí tohto obdobia sa ich platnosť skončí. V prípade, že naše automatické postupy neodstránia bonus/neukončia platnosť roztočení zdarma, vyhradzujeme si právo odstrániť tieto sumy manuálne spolu s akýmikoľvek získanými výhrami v momente, keď zistíme, že mali byť odstránené.
 37. V prípade, že bonusové peniaze stavíte a prehráte, no nesplníte všetky stávkové požiadavky a zároveň nemáte otvorené žiadne hry, nasledujúci vklad uskutočnený na vaše konto automaticky nastaví bonus ako Minutý a nebude potrebné splniť zostávajúce stávkové požiadavky. Ak chcete pokračovať v relácii hry a zabezpečiť, aby sa váš bonus nastavil ako Minutý, po uskutočnení vkladu kontaktujte technickú podporu. Akékoľvek zneužitie s cieľom vyhnúť sa dokončeniu stavenia bonusu bude mať za následok odstránenie všetkých výhier a možnú konfiškáciu vášho vkladu.
 38. Ak máte v dôsledku systému alebo na vašu vlastnú žiadosť spotrebovaný/zrušený/vypršaný bonus a stávkovanie nebolo dokončené, všetky vaše výhry budú odstránené vrátane všetkých čakajúcich/neprevzatých výhier z hier/promoakcií, ktoré ste hrali, kým ste mali daný bonus.
 39. Neregulárne Hranie/Férové hranie

 40. Vyhradzujeme si právo z času na čas z ľubovoľného dôvodu skontrolovať záznamy o transakciách a denníky transakcií. Ak sa na základe takejto kontroly javí, že určitý zákazník sa zúčastňuje neregulárneho hrania, ktoré na základe vlastného uváženia považujeme za neprijateľné, vyhradzujeme si právo odvolať nárok daného hráča na akúkoľvek promoakciu.
 41. Ak dôjde k výberu akýchkoľvek finančných prostriedkov v čase, keď máte aktívny nevybavený bonus, daný bonus sa zruší a bude odobratý z vášho konta.
 42. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo anulovať bonus a/alebo výhry v prípade zrušenia alebo zamietnutia alebo namietania finančných prostriedkov akoukoľvek platobnou službou alebo poskytovateľom platieb alebo samotným používateľom.
 43. Vyhradzujeme si právo odoprieť akékoľvek výbery peňazí a/alebo skonfiškovať všetky výhry a bonusy za neregulárne hranie. Formulácia „neregulárne hranie“ môže zahŕňať jeden alebo viaceré z nasledujúcich typov hrania, nie je však výlučne obmedzená na žiadny z nich: stávkovanie s nízkou maržou, rovnaké stávkovanie, stávky s nulovým rizikom alebo hedging pri stávkovaní sa považujú za neregulárne hranie, ak sú uskutočňované zámerne na zneužitie bonusov. Okrem toho sa za neregulárne hranie považujú nasledujúce schémy hrania:
  1. Zvýšenie zostatku a následná významná zmena schémy hrania (stávka, typ hry, štruktúra stávky atď.) s cieľom splniť stávkové požiadavky pre daný bonus.
  2. Používanie ľubovoľného stávkového systému alebo uskutočňovanie stávok s rovnakou výškou v baccarate alebo rulete.
  3. Stávkovanie na splnenie požiadaviek na odmenu v jednej mene a následná zmena meny na silnejšiu menu predtým, ako je odmena pridaná na vaše konto.
  4. Uskutočňovanie vysokých stávok vedúcich k značnému zisku nasledované poklesom výšky stávky, ktorý je rovný alebo vyšší ako 75% predchádzajúcej priemernej výšky stávky, s cieľom splniť stávkové požiadavky pre daný bonus.
 44. Ak máme podozrenie, že hráč zneužíval alebo zneužíva ponuku alebo ponuky bonusu, či už samostatne alebo v spolupráci s inými osobami, vyhradzujeme si právo anulovať bonus alebo bonusy, anulovať všetky výhry a zavrieť kontá príslušných hráčov.
 45. Ak máte v čase preberania bonusu zdarma nevybavený výber peňazí, kasíno si vyhradzuje právo anulovať všetky následné výhry z tohto bonusu vrátane sumy bonusu.
 46. Účelom promoakcií a bonusov je odmeniť našich ctených hráčov a presadzujeme politiku nulovej tolerancie voči zneužitiu bonusov a podvodnému konaniu. Vyhradzujeme si právo zablokovať bonusy pre akéhokoľvek hráča, ktorý je považovaný za hráča zneužívajúceho naše promoakcie. Pri podozrení z podvodného konania alebo zneužitia si vyhradzujeme právo odstrániť bonusy a výhry z konta.
 47. Férové hranie znamená uskutočňovanie vkladov so zámerom hrania/riskovania s peňažnými prostriedkami, ktoré ste vložili.
 48. Férové hranie sa vzťahuje na bonusy/výhry z roztočení zdarma s nulovými stávkovými požiadavkami. Každému hráčovi, ktorý využije takéto ponuky a pokúsi sa uskutočniť výber bez dodržania pravidiel férového hrania, budú skonfiškované všetky jeho výhry a daný hráč bude mať zakázané využiť akékoľvek budúce ponuky.